Vi estas ĉi tie

Esperantokursoj en la esperanto-insulo de Ĉinio

http://www.esperanto-insulo.info/

Ĝuu tutan monaton (Januaro - Februaro 2012) de 100% Esperanto-etoso, aŭdante kaj parolante Esperanton la tutan tagon.  Por ĉiuj Azianoj kaj Alikontinentanoj.  Tuttaga Esperantumado eĉ por komencantoj.  Kaj Ĉio Ĉi en la fama, bela, varmeta, plaĝplena, suda, ĉina insulo Hajnano -- la Esperanto-Insulo.

Loĝado ĉe la Universitato de Hajnano, kun malmultkostaj ĉambroj kaj manĝado dum la tuta monato.  Loĝado ĉe diversaj hoteloj inkluzive tre luksaj eblas ankaŭ.  Esperanto-Hotelo, Esperanto-Kafejo, Esperanto-Kabareto, Lingva Festivalo, la fama Esperanto-Frukto de Hajnano,  Esperanto-Plaĝo, Miloj -- ne centoj-- da manĝejoj kun ĉiaj fruktoj, legomoj, kaj fiŝaĵoj imageblaj.  Kokoso-trinkado ĉe la maro, tutmonata daŭro.

Kaj jen la Esperanto-Frukto kiu kreskadas en Hajnano!

 

La Insulo Hai Nan Dao estas la internacia turisma regiono de Ĉinio.  Depende de via lando, vi bezonos vizon kaj invitleteron.  Kontaktu TRIGO-n por informiĝi.

Post, (ne dum!), la kursaro vi povos turismadi ie ajn en Ĉinio, aŭ en la apudaj Vjetnamio kaj Tajlando.

http://www.esperanto-insulo.info/

 

 

TRI KURSO-SPECOJ ESTAS DISPONEBLAJ: 1, 2, 3

 

1 POR KOMENCANTOJ KAJ NEFLUAJ PAROLANTOJ DE ESPERANTO: Vi havos la tre tre intensan BEK-Kurson.  8 horojn ĉiutage, de lundo ĝis sabato, la tutan monaton.  Multege da laboro, sed belaj rezultoj, ĉar vi estos flua parolanto de Esperanto.  Prezo por kurso, loĝado kaj manĝado: 4000 ĉinaj RMBoj  (438 eŭroj, 620 dolaroj).

 

2 POR ESPERANTISTOJ KIUJ VOLAS LERNI INSTRUI EN ĈINUJO KAJ ALILANDE: Vi havos profesian kurson pri metodiko de fremdlingva instruado ĝenerale kaj Esperanto-instruado speciale. Vi lernos plurajn metodojn kaj grandan nombron de utilaj teknikoj por efike instrui Esperanton en Ĉinujo en posta jaro. Vi havos kvar horojn de instruado de lundo ĝis vendredo, kaj vi povos ankaŭ studi unu universitatan kurson en Esperanto.  Vidu sube.  Prezo por kurso, loĝado kaj manĝado: 4000 ĉinaj RMBoj (438 eŭroj, 620 dolaroj).

 

3 POR SPERTAJ ESPERANTISTOJ VI HAVOS KURSOJN EN LA UNIVERSITATO DE ESPERANTO: Universitat-nivelaj kursoj, kompletaj kursoj, por fluparolantaj Esperantistoj el Ĉinio, el Azio, el la tuta mondo, ĉiu kurso (Historio, Komputiloj, Paco, ekzemple, 2 horojn ĉiutage).  Instruistoj Profesoroj Ron Glossop el Usono, Federico Gobbo el Italio, kaj Dennis Keefe el Usono instruos kore kaj universitate por, ke vi lernu kiom eble plej PER Esperanto PRI nia mondo. Prezo por kurso, loĝado kaj manĝado: 4000 ĉinaj RMBoj (438 eŭroj, 620 dolaroj).

 

http://www.esperanto-insulo.info/